Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

Μια φωτογραφία

Πάντα έβλεπα τη Βουλή από έξω. Πάντα αναρωτιόμουν πως βλέπει κανείς μέσα από τη Βουλή. Όταν μου δόθηκε η ευκαρία να μπω, τότε... "είδα" και κατάλαβα. Οι 300 δεν βλέπουν τίποτα από ό,τι συμβαίνει έξω.

(φωτογραφία γ.χρηστινίδης, Αθήνα, 30 Μαίου 2009)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2009

Μια φωτογραφία

Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη...

(φωτογραφία γ.χρηστινίδης, Αθήνα, 30 Μαϊου 2009)